Nicolaas Maritz Open House for the Darling Music Experience 2011

To mark the 2011 Darling Music Experience (DME)

the artist Nicolaas Maritz

will open his studio gallery to the public

with a special representative exhibition of his work.

To celebrate this event

you are cordially invited for drinks

at the Maritz Studio Gallery (MSG)

5 Nemesia Street, Darling, 7345

on Friday 25th February from 11.30am – 1pm.

MSG viewing hours during the DME week-end, 26 – 27 February: 10.30am – 5pm

Otherwise by appointment only: 078 419 7093

Nicolaas Maritz website: http://sites.google.com/site/nicolaasmaritzgallery/

Darling Music Experience (DME) website: www.darlingmusic.org

Maritz Studio Gallery

Gedurende die 2011 Darling Music Experience (DME)

sal die kunstenaar Nicolaas Maritz

sy ateljeegalery vir die publiek oopstel

met ‘n spesiale oorsigtelike tentoonstelling van sy werk.

Ter viering van die geleentheid

word u vriendelik uitgenooi vir ’n drankie

by die Maritz Ateljeegalery (MSG)

Nemesiastraat 5, Darling, 7345

op Vrydag 25 Februarie vanaf 11.30 vm – 1nm

MSG besigtigingsure tydens die DME-naweek, 26 – 27 Februarie: 10.30vm – 5nm

Andersins slegs per afspraak: 078 419 7093

Nicolaas Maritz se webwerf: http://sites.google.com/site/nicolaasmaritzgallery/

Die Darling Musiekondervinding (DME) webwerf: www.darlingmusic.org